สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิก
คำแนะนำในการกรอกใบสมัครฯ
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง
1. ผู้สมัครต้องมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ เพราะต้องมีความรับผิด
ชอบในหลายๆ ด้าน เช่น การทำนิติกรรม, การบริหารองค์กร,
การปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติและความรับผิดชอบด้านการเงิน
2. ผู้สมัครต้องไม่มีชื่อในทะเบียนตัวแทนของเรามาก่อน
3. อย่านำหลักฐานของผู้อื่นมาสมัคร โดยผู้อื่นไม่ทราบเรื่อง
    หรือเข้าใจในธุรกิจนี้
4. ผู้สมัครต้องมีเฟสบุ๊ค มีไลน์ 
5. ชื่อผู้สมัคร และชื่อบัญชีธนาคารของผู้รับรายได้ต้องตรงกัน
จึงจะมีสิทธิได้รับการโอนรายได้ (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อสมัครแล้ว)
คำแนะนำ : ระบุ นามสกุลเป็น .com เท่านั้น , เป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น , ตรวจสอบผลการเช็คโดเมน เมื่อกรอกข้อมูลการสมัครครบถ้วน ด้านล่าง

ชื่อ-สกุล: ภูมิพัฒน์ สุขเกษม
เบอร์โทร : 0899955438
LineID : 0899955438
Email : kritphumphat@gmail.com

- ใช้ชื่อตนเองสมัครเท่านั้น
- ชื่อบัญชี ของธนาคารต้องใช้บัญชีตนเองสมัครเท่านั้น หากตรวจสอบไม่ตรงกัน จะส่งผลให้ไม่ได้รับเงินปันผล ทุกกรณี
- หากระบบแจ้งว่ามีข้อมูลซ้ำในระบบ ให้แจ้งให้ผู้ดูแลระบบตรวจสอบสถานะการสมัครสมาชิก